Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Aktywność fizyczna – 80% dzieci nie uprawia sportu

Aktywność fizyczna – 80% dzieci nie uprawia sportu

Aktywność fizyczna – 80% dzieci nie uprawia sportu 

Współczesne dzieciństwo to wysoka zawartość tłuszczu i niska aktywność fizyczna. Trend ten jest widoczny na całym świecie. Według międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Active Healthy Kids Global Alliance wśród dzieci w wieku 5-17 lat, aż 80% dzieci nie uprawia sportu według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zalecenia WHO to aktywność fizyczna trwająca minimum godzinę. W powyższym badaniu wzięła udział również Polska. Wśród 17 krajów europejskich, zajęliśmy niechlubne przedostatnie miejsce na równi z Niemcami, Danią i Estonią, otrzymując ocenę „D” (tj. <40% dzieci lub młodzieży spełniających zalecenia dotyczące aktywności fizycznej). Wyprzedziliśmy jedynie Szkocję, która otrzymała stopień „F” (tj. <20% tej grupy spełniającej zalecenia ).

Okres dojrzewania jest tradycyjnie uważany za punkt w życiu, kiedy spada poziom aktywności fizycznej, szczególnie u dziewcząt.

Choć wielu rodziców uważa, że problem braku aktywności fizycznej nie dotyczy ich dziecka, dowody są sprzeczne z tym poglądem. Aktywność fizyczna spada od wieku szkolnego i spadek ten trwa przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania. 

 Przyjrzyjmy się co deklaruje sama młodzież w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez CBOS „Młodzież 2018”. 

37 procent dzieci badanych to Ci, którzy potwierdzili, że uprawiają sport 2-3 razy w miesiącu, rzadziej, lub w ogóle nie uprawiają sportu. Przypomnijmy, że zalecenia WHO to minimum jedna godzina dziennie.  

Związane z wiekiem zmniejszenie aktywności fizycznej wydaje się normą. Jest to jednak bardziej widoczne w niektórych grupach. Na przykład spadek aktywności fizycznej wraz z wiekiem jest bardziej wyraźny u dziewcząt niż u chłopców i u osób otyłych niż u osób ze zdrową masą ciała. Niska aktywność fizyczna jest zarówno przyczyną otyłości (niska aktywność fizyczna zwiększa ryzyko otyłości), jak i konsekwencją otyłości (otyłość obniża poziomy aktywności fizycznej).

Korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci w wieku 5-17 lat wykonywały co najmniej 60 minut umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna powyżej zalecanej normy ma natomiast przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne. Jak wskazuje WHO brak zalecanej aktywności fizycznej jest kluczowym ryzykiem chorób niezakaźnych, jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca i rak. 

Istnieją mocne dowody na znaczące korzyści z aktywności fizycznej również w zakresie wydolności mięśniowej, otłuszczenia ciała, zdrowia kości, 

 funkcji poznawczych, zmniejszenia ryzyka udaru mózgu, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca, depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i okresie dojrzewania ma również korzyści  poznawcze i edukacyjne. 

Ile minut Twoje dziecko było dziś aktywne fizycznie? 

Fundacja DOM – My po prostu – Dbamy o Młodych

Facebook