Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Alienacja rodzicielska – na czym polega?

Alienacja rodzicielska – na czym polega?

Alienacja rodzicielska – na czym polega? 

Alienacja rodzicielska jest zjawiskiem często związanym z sytuacjami rodzinnymi, które obejmują rozwód lub separację. Z definicji alienacja oznacza izolowanie jednej rzeczy od drugiej. W przypadku alienacji rodzicielskiej oznacza to kroki (często planowane i złośliwe), które rodzic podejmuje, aby odizolować dziecko lub dzieci od drugiego rodzica za pomocą słów i zachowań oraz stworzyć podział, wyobcowanie, a nawet wrogość między ofiarą rodzica a dzieckiem. W poniższym artykule przedstawimy pięć głównych symptomów alienacji rodzicielskiej, aby zapewnić lepszy kontekst dla identyfikacji i zrozumienia zjawiska.

1. Manipulacja naśladowcza

Ze względu na sposób, w jaki dzieci uczą się zachowań społecznych – naśladując – są wysoce podatne na manipulację przez obraźliwego lub psychologicznie niezrównoważonego rodzica. Jest to szczególnie prawdziwe podczas stresujących wydarzeń życiowych związanych z rozwodem lub konfliktem między rodzicami. Rodzic sprawujący czynną opiekę lub strona poszukująca kontroli wykorzysta poleganie dziecka na nich, aby zaszczepić postawy pogardy lub braku szacunku wobec drugiego rodzica lub opiekuna.

2. Współzależność z alienującym rodzicem

Ponieważ wyobcujący opiekun często będzie emocjonalnie kruchy i odczuwa potrzebę kontrolowania dziecka, dziecko zwykle rozwija wrażliwą świadomość i reaguje na potrzeby lub życzenia tego rodzica. To przejawia się na kilka sposobów. Po pierwsze, będą rozważać te potrzeby ponad potrzeby innych osób – w tym siebie lub ich drugiego rodzica i rodzeństwa. Będą mówić i działać w obronie swojego rozchwianego emocjonalnie rodzica. Ponadto przyjmą postawy i wzorce ideologiczne tego rodzica dotyczące drugiego z rodziców.

3. Odpowiedzialność i wina

Dzieci, które poddały się presji alienacji rodzicielskiej, nie rzadko przejawiają poczucie winy z powodu samego rozwodu. Często biorą odpowiedzialność za złożoną dynamikę emocjonalną między rodzicami, wykazując przy tym silną lojalność wobec osoby manipulacyjnej. Ich wzory językowe i postawa, często przypominają te, używane przez tego rodzica.

Bez względu na to, jakie emocjonalne krzywdy rodzice doświadczyli od swojego byłego partnera, dziecko adoptuje – złamane obietnice, brak uczciwości lub tchórzostwo. 

4. Zakrzywienie rzeczywistości 

Gdy dziecko ulegnie alienacji, przejawia sztywne postawy moralne. Nadużywający rodzic jest często określany jako niezdolny do złego zachowania. Jednocześnie wyobcowany rodzic nigdy nie będzie postrzegany jako poprawny, wychowujący, kochający lub zdolny. Dziecko kojarzy każde zachowanie wykazywane przez rodzica manipulującego jako pozytywne, co wpływa na wszystkie przyszłe związki. Ponadto są bardziej skłonni naśladować te zachowania i odtwarzają z partnerem niezdrową i współzależną dynamikę.

5. Izolacja

Cechą charakterystyczną wszystkich domowych nadużyć emocjonalnych jest metodyczna izolacja ofiary. W tym przypadku niestabilny rodzic uczy dziecko, że wszystko, co jest związane z wyobcowanym rodzicem, jest niepożądane. Obejmuje to rodzeństwo, dalszą rodzinę, przyjaciół, współpracowników i sąsiadów. Ponieważ dziecko dowiaduje się, że odpowiedni język i zachowanie dla nadużywającego rodzica jest warunkiem akceptacji, często twierdzą, że to ich pragnienie zerwania więzi z tymi osobami. 

W idealnym świecie rodzice pomimo rozstania i konfliktu są zjednoczeni jeśli chodzi o dobro dzieci. Niestety nie zawsze tak jest. Bardzo często w złość i żal do byłego partnera, rodzice wciągają swoje dzieci. Dziecko słyszy obelgi, pogardę i inne negatywne stwierdzenia na temat drugiego rodzica. 

Cel końcowy jest prosty – jeśli dzieci są przekonane, że drugi rodzic jest zły, często buntują się przeciwko temu rodzicowi, przez co więzi i szacunek zostają utracone.

 Drogi rodzicu, czy fakt, iż Twój były partner Cię zranił, musi oznaczać, że Twoje dziecko nie może go kochać? 

Fundacja DOM – My po prostu Dbamy o Młodych 

Facebook