Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Alkoholizm – Ile piją nasze dzieci?

Alkoholizm – Ile piją nasze dzieci?

Alkoholizm – Ile piją nasze dzieci? 

Żadnego używania substancji psychoaktywnych nie traktujemy tak pobłażliwie, jak alkoholu. Alkohol jest wszędzie, przy wieczornym rozluźnieniu po pracy, na rodzinnych uroczystościach, spotkaniach ze znajomymi, czy biznesowych. Alkoholizm jest zaburzeniem związanym z używaniem substancji, w którym osoba cierpiąca ma problemy z określeniem, jak często i dużo pije.

Objawy alkoholizmu obejmują tolerancję na alkohol, epizody odstawienia, głód alkoholowy, spożywanie większej ilości alkoholu lub przez dłuższy czas niż planowano, a także problemy z zarządzaniem problemami życiowymi z powodu alkoholu.

Alkoholizm jest wynikiem wielu czynników indywidualnych, rodzinnych, genetycznych i społecznych.

Chociaż wiele genów odgrywa rolę w rozwoju alkoholizmu, inne czynniki silniej wpływają na jego występowanie w tej chorobie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest przyczyną 3 milionów zgonów rocznie na całym świecie, co stanowi 1 na 20 wszystkich zgonów. Jest również odpowiedzialny za 5,1% globalnego obciążenia różnymi chorobami. 

Czy alkohol jest równie popularny wśród naszych dzieci? 

Ile alkoholu pije młodzież?

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznych przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Młodzież 2018″, alkohol jest najpopularniejszą substancją wśród uczniów. Aż 74% nastolatków potwierdziło, że w przeciągu ostatniego miesiąca przynajmniej 1 raz piło piwo, a 22% 6 lub więcej razy. 61% młodych przynajmniej raz piło wódkę lub inny mocny alkohol, a 8% z nich więcej niż 6 razy w miesiącu. 

Z w.w. badań wynika, że aż 44 procent uczniów upiło się w miesiącu poprzedzającym ankietę. 

W 2017 roku policja odnotowała 7672 małoletnich pod wpływem alkoholu.

W diagnozie przeprowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czytamy, że do spożywania alkoholu w ciągu 30 dni przed przeprowadzeniem badań przyznało się 11 procent 11-latków i aż 27 procent 13-latków. 

Jakie są niebezpieczne skutki spożywania alkoholu przez nastolatków?

Zaledwie kilka z wielu niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu u nastolatków obejmuje:

  • Alkohol zmniejsza zdolność nastolatków do skupienia uwagi.
  • Nastolatki, które nadużywają alkohol, mają trudności z pamięcią.
  • Mózg dzieci przez alkohol jest narażony na ryzyko zmniejszenia się w niektórych częściach.
  • Nastolatki nadużywający alkohol, często łączą go z innymi substancjami, zwykle marihuaną.
  • Dzieci nadużywające alkohol mają tendencję do szybszego zakończenia edukacji.  
  • Im młodsza osoba, kiedy zaczyna pić, tym bardziej prawdopodobne jest, że wystąpią u niej problemy z alkoholem.
  • Młodzi ludzie po spożyciu alkoholu nierzadko decydują się prowadzić pojazdy. 0,9% wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców spowodowały w roku 2018 dzieci w wieku 15-17 lat.    
  • Nastolatkowie pod wpływem alkoholu częściej podejmują aktywność seksualną, uprawiają seks bez zabezpieczenia, z przypadkową osobą, lub są ofiarami napaści seksualnej
  • Nadużywanie alkoholu może powodować lub maskować inne problemy emocjonalne, takie jak lęk lub depresja.
Przyczyny alkoholizmu u dzieci 

Rodzinne czynniki ryzyka dla nastolatków mających problemy z piciem obejmują niski poziom nadzoru rodzicielskiego lub komunikacji, konflikty rodzinne, niespójną lub surową dyscyplinę rodzicielską. Jednym z najsilniejszych czynników jest również historia rodzinna nadużywania alkoholu lub narkotyków. Poszczególne czynniki ryzyka obejmują problemy z zarządzaniem impulsami, niestabilnością emocjonalną, zachowaniami poszukującymi dreszczyku emocji i postrzeganiem ryzyka spożywania alkoholu jako niski. Ubóstwo i przemoc również są czynnikami ryzyka dla nastolatków, u których rozwijają się zaburzenia spożywania alkoholu.

Fakty dotyczące społecznych czynników ryzyka alkoholizmu wśród nastolatków obejmują presję rówieśniczą i promowanie alkoholu w mediach. 

Nastolatki nadużywające alkohol częściej mają problemy z alkoholem w wieku dorosłym. Te prognozy mogą ulec znacznej poprawie dzięki zaangażowaniu, interwencji i trwałej silnej więzi rodziców.  

Fundacja DOM – My po prostu – Dbamy o Młodych 

Facebook