Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Jak wygląda życie dzieci po opuszczeniu domu dziecka?

Jak wygląda życie dzieci po opuszczeniu domu dziecka?

Jak wygląda życie dzieci po opuszczeniu domu dziecka?

Większość dzieci z domów dziecka na pierwszy rzut oka nie różni się od swoich rówieśników. Chodzą do szkół ogólnodostępnych, cieszą się tymi samymi rzeczami, mają te same zainteresowania, pragnienia, i naiwne, podobne do życia pomysły w ich wieku. Próbują radzić sobie ze swoimi rówieśnikami we wszystkich kierunkach. W głębi jednak każdy z nich nosi w różnym stopniu wszystko to, co przeszło już przez jego krótkie życie.

Dwustronne sieroty, to rzadkość w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2017 r. 78,2% dzieci przebywających w domach dziecka posiadają oboje rodziców, którzy nie chcą lub nie mogą opiekować się dzieckiem i zapewnić mu oprócz właściwej edukacji, wsparcia emocjonalnego i materialnego. Co więcej, w wielu przypadkach nadużywają swojej władzy rodzicielskiej, zaniedbują, torturują i nadużywają swoje własne dzieci.

Za każdym z tych dzieci kryje się bardzo głęboka i trudna historia. Trudno zrozumieć, czym zawiniły, że spotkał ich taki los – często od osób, które powinny je chronić, opiekować się – kochać!

18 lat i co dalej?

Dzieci, które posiadają rodziny biologiczne, często wprowadzają całkowicie niespełniające standardów modele zachowań i postaw.  Nie znają funkcjonowania zwykłych rodzin, nie mają stabilnych relacji emocjonalnych, nie posiadają wspólnych sposobów komunikacji między członkami rodziny. Wszystko to sprawia, że ​​bardzo trudne jest życie dzieci po opuszczeniu domu dziecka.

Te dzieci miały dzieciństwo, które zdecydowanie nie może być uważane za beztroskie i czeka ich bardzo niepewna przyszłość. Opuszczając dom dziecka, są formalnie dorośli, ale w rzeczywistości są jeszcze dziećmi. Nie mają tła, nie znają przykładu funkcjonującej rodziny, nie mają dokąd iść, zależą tylko od siebie. Otrzymują 11 000  tysięcy złotych “na podróż” oraz 500 zł na kontynuację nauki, pod warunkiem, że nie przekraczają miesięcznie dochodu 960 zł brutto.

Według GUS z 16.05.2018 r. spośród 2316 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy w ciągu 2017 roku opuścili placówki instytucjonalne, 1114 założyło własne gospodarstwo domowe, a 966 powróciło do rodziny biologicznej.

Jak wygląda życie dzieci po opuszczeniu domu dziecka, dane GUS, wykres

Dzieci, które odważyły się na usamodzielnienie, mogą liczyć na dodatkową pomoc, w postaci pomocy w uzyskaniu mieszkania socjalnego, umożliwieniu okresowego zamieszkania w mieszkaniu chronionym, czy współpracę z powiatowym urzędem pracy. Paradoksalnie w wielu miejscach w Polsce, jest deficyt mieszkań socjalnych, a nawet jeżeli uda im się otrzymać pracę z urzędu (pomimo braku doświadczenia i niskich kwalifikacji) muszą pamiętać, że nie mogą przekroczyć progu dochodowego, gdyż stracą świadczenia.

W wielu przypadkach na kilka miesięcy przed opuszczeniem placówki, rodzice “przypominają” sobie o dzieciach, a raczej o wyprawce czy świadczeniach, które mają otrzymać. 

  Reasumując, dzieci opuszczające placówkę instytucjonalną pozostające bez żadnego wsparcia. Nie potrafią oraz nie są w stanie prowadzić godnego, dorosłego życia. Często, po traumatycznych przeżyciach, braku innej możliwości, wracają i tkwią w patologii, z której się wywodzą. Powielając dokładnie taki sam schemat zachowań, jak ich rodzice. Inne nie wiedząc gdzie się podziać, postanawiają pozostać w placówkach, zajmując miejsca młodszym – potrzebującym. A wiele z nich poszukuje pomocy na forach internetowych czy w organizacjach pozarządowych.

“Witam dnia 18.12.2016 skończyłam 18 lat byłam w domu dziecka prawie 5 lat. Usamodzielniłam się 2 stycznia. Czy należą mi się jakieś pieniądze ?. Jeśli tak to ile i jak mam to zrobić ?”

“Witam, mam 19 lat, jestem wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej. Planuję się usamodzielnić, złożyłam wniosek o wynajem mieszkania komunalnego w miejscowości, w której się urodziłam i mieszkałam przez 5 lat. Przeprowadziliśmy się do innej gminy, chciałabym jednak wrócić do miejscowości w której mieszkałam przed umieszczeniem  w placówce. Złożyłam wniosek, ale niestety został rozpatrzony negatywnie. Czy mogę w takiej sytuacji pisać odwołanie i jest szansa ze jednak pozytywnie rozpatrzą mój wniosek?”

“Witam mam ukończone 18 lat i mam problem z załatwienie szkoły czy bez kontynuowania nauki mogę liczyć na pieniądze za 11 lat pobytu w ośrodkach i pomoc w znalezieniu mieszkania”

Czy potrafisz sobie wyobrazić Swoje dzieci w takiej sytuacji?

Facebook