Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Narkotyki i dopalacze wśród młodzieży

Narkotyki i dopalacze wśród młodzieży

Narkotyki i dopalacze wśród młodzieży 

Dorastanie to okres przejściowy od dzieciństwa do dorosłości. Ma swoje cechy charakterystyczne pod względem biologicznym i psychologicznym, z procesem formowania się tożsamości i rozwoju społecznego. Okres dojrzewania to czas, w którym eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi są powszechne i mogą w niektórych przypadkach prowadzić do rozwoju długotrwałych uzależnień. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki i dopalacze. 

Dlaczego młodzież sięga po narkotyki i dopalacze?

Świat, media pokazują i propagują nam życie w ciągłym biegu, imprezowe, z idealnymi ludźmi, luksusem. Substancje psychoaktywne nie byłyby tak popularne, gdyby nie były atrakcyjne. Mogą nie tylko poprawić młodym nastrój, czy imprezę, ale i być lekiem na kompleksy i frustracje. 

Rodzice nie muszą wozić nastolatków do szkoły czy domu – są już samodzielni. Mogą poświęcić się pracy i innym obowiązkom, mając coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Młodzież w celu zwrócenia na siebie uwagi rówieśników, pokazania, że jest „fajna”, może się gubić, sięgnąć po narkotyki i dopalacze.  

Stosowanie substancji psychoaktywnych u nastolatków jest często związane z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, takimi jak płeć, wiek, pochodzenie i status społeczno-ekonomiczny rodziny.

Znaczącymi czynnikami ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych wśród nastolatków jest słabe zaangażowanie rodziców w edukację dziecka, konfliktowe relacje rodzinne oraz nadużywanie substancji przez rodziców, przyjaciół i otoczenia. Ponadto alkoholizm rodziców, rozwód lub inne trudne dla nastolatka sytuacje życiowe mogą zwiększyć prawdopodobieństwo sięgnięcia po narkotyki i dopalacze. 

Środowisko społeczno-ekonomiczne, w którym młodzi ludzie wychowywani są jako dzieci, również przewiduje ich zachowanie w młodym wieku dorosłym. 

Jak wyglądają statystyki? 

Przyjrzeliśmy się badaniom przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOP) przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Młodzież 2018” oraz raportowi Głównego Inspektora Sanitarnego – „Nowe narkotyki w Polsce„.  

Lata 90 były były okresem, w którym w Polsce pojawiły się narkotyki syntetyczne, jak amfetamina i ecstasy. Jeśli chodzi o amfetaminę to, warto zwrócić uwagę na fakt, iż nasz kraj, jest jednym z głównych producentów tego narkotyku w Europie. Od pewnego czasu w Polsce produkowana jest również metamfetamina. Od 2008 roku w Polsce pojawiły się również nowe narkotyki, potocznie nazywanymi dopalacze. Kiedy w Polsce były dostępne sklepy z dopalaczami, odnotowywano rekordowe liczby interwencji medycznych z powodu zatruć dopalaczami. Jak to wygląda obecnie? 

  • 25 procent nastolatków wie o kilku miejscach lub kilku osobach, u których może kupić narkotyki, a 21 procent przyznało, że nie wie, ale łatwo mogłoby się dowiedzieć. 
  • Na pytanie o trudność w zdobyciu środków psychoaktywnych, najbardziej dostępna okazała się marihuana (44 procent badanych określiło, że jej zdobycie jest łatwe). Kolejne substancje, określone jako „łatwe do zdobycia” to wśród nastolatków amfetamina (16%), LSD lub inne środki halucynogenne, ecstasy (14%), dopalacze (13%), sterydy anaboliczne, kokaina, crack, heroina (11%).
  • 23 procent badanych potwierdziło, że kilku ich znajomych zażywa narkotyki, a 25 procent, że wśród jego znajomych jest jedna może dwie takie osoby. 
  • 16 procent nastolatków potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku użyło narkotyku
  • 37,5 procent badanych potwierdziło, że zdarzyło mu się kiedykolwiek eksperymentować z  marihuaną, a 22,2 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na drugim miejscu znalazła się amfetamina, którą  5,9 procent młodych osób użyło kiedykolwiek w życiu, w a ciągu ostatniego roku 3,2 procent. Tuż za nią jest ecstasy, LSD i kokaina i dopalacze. 
  • 11,8 procent badanych potwierdziło, że zdarzyło mu się użyć marihuany 1-2 razy, 13 procent, że zrobiło to 3-9 razy, a więcej niż 40 razy 5,7 procent. Więcej niż 40 razy użyło amfetaminę 0,8%, LSD, kokainę, crack 0,4%. 
  • W 2018 roku przeprowadzono 686 interwencji związanych z zatruciem nowymi narkotykami (dopalacze) przez osoby do 18 r.ż. w tym 11 w wieku 7-12 lat. 

Wszystkie badania pokazują, że najbardziej powszechna i dostępna dla naszych dzieci jest marihuana. Jakkolwiek uważana jest za najbardziej bezpieczny narkotyk jej regularne stosowanie prowadzi do uzależnienia i uszkodzenia komórek nerwowych. 

W środowisku młodzieżowym narkotyki i dopalacze są bardzo powszechne. Dzieci są świadome ich działania, gdzie można je zdobyć i większość z nich na pewnym etapie staje przed wyborem: „Spróbować, czy nie.”  

Fundacja DOM – My po prostu – Dbamy o Młodych 

Facebook