Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Alimenty: Co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci na dziecko?

Alimenty: Co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci na dziecko?

Alimenty: Co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci na dziecko?

Unikanie płacenia alimentów na własne dzieci jest w Polsce prawdziwą plagą. Według statystyk ok. miliona dzieci nie otrzymuje od rodzica należnych środków na utrzymanie. Co więcej, dłużnicy często uważają, iż przedstawiciel ustawowy dziecka (najczęściej matka) egzekwuje je na własne potrzeby. Otóż alimenty to nie są prezenty dla rodzica, sprawującego opiekę nad dzieckiem, a obowiązek obojga z nich. Co zrobić, gdy zobowiązany nie płaci na dziecko?

Po 1 – Komornik

Gdy zobowiązany nie płaci na dziecko, a Ty dysponujesz wyrokiem sądu lub ugodą z klauzulą wykonalności, możesz złożyć do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Możesz to zrobić gdy dłużnik zalega z płatnością choćby jeden dzień.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 o komornikach sądowych i egzekucji, możesz wybrać dowolnego komornika na terytorium Polski. Jednak najlepiej wybrać właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. Co do zasady, nie mamy obowiązku informowania komornika sądowego, o adresie zamieszkania, pracy, czy jakim majątkiem dysponuje dłużnik. Jednakże wszelkie dokładne informacje, będą skutkowały szybszym przebiegiem całego procesu.

Po 2 – Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny jest świadczeniem przyznawanym osobom uprawnionym do alimentów, których to egzekucja jest bezskuteczna. O bezskutecznej egzekucji mówi się, kiedy to komornik lub inna instytucja, nie wyegzekwowała w ciągu dwóch ostatnich miesięcy pełnej kwoty należności. O świadczenie można się ubiegać, w przypadku gdy dochód rodziny na jednego członka nie przekracza 725 zł. Wysokość środków z Funduszu przysługuje wysokości przyznanych przez sąd alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Po 3 – skarga pauliańska

Gdy zobowiązany nie płaci na dziecko i wyzbył się majątku, w celu uniknięcia egzekucji przepisując go na osoby trzecie, możesz wystąpić do sądu z tzw. skargą pauliańską. Jeśli zostanie ona uznana przez sąd, jako celowe działanie dłużnika, jego darowizna i/lub umową sprzedaży zostanie uznana za bezskuteczną. Co za tym idzie ruchomości/nieruchomości będą mogły być poddane egzekucji. Skargę pauliańską można złożyć do 5 lat od daty przepisania lub sprzedaży majątku.

Po 4 – Urząd

Jeżeli zobowiązany nadal nie płaci na dziecko, rozważ powiadomienie właściwych organów gminy lub ośrodka pomocy o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Zobowiązany zostanie wezwany na wywiad oraz złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku gdy dłużnik oświadcza, iż jest bezrobotny, może on zostać przez urząd zobowiązany do rejestracji w Urzędzie Pracy. Jeżeli dłużnik nie stawi się lub nie dokona zobowiązań Urzędu Gminy, nastąpi wydanie decyzji o uznaniu dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a co za tym idzie, złożenie wniosku z urzędu o ściganie za przestępstwo alimentacyjne z Art. 209 k.k. i skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. W przypadku ciągłego uchylania się urząd może złożyć wniosek o skierowanie do prac społecznych i przekazać informację o zadłużenie do BIG.


Po 5 – Prokuratura

Jeżeli zaległości dłużnika wynosi co najmniej równowartość trzech świadczeń alimentacyjny, złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji, na policji lub bezpośrednio w prokuraturze. Jeżeli po przedstawieniu dłużników zarzutów popełnienia przestępstwa, w przeciągu 30 dni nie zwróci zaległych dziecku należności, grozić mu będzie kara grzywny, ograniczenia/pozbawienia wolności lub dozór elektroniczny.

Fundacja DOM – My po prostu Dbamy o Młodych

Facebook