Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Pochodzenie z ubogich rodzin wpływa na odniesienie sukcesu

Pochodzenie z ubogich rodzin wpływa na odniesienie sukcesu

Pochodzenie z ubogich rodzin wpływa na odniesienie sukcesu

Ubóstwo nie oznacza edukacyjnej porażki, istnieje jednak wiele czynników, przez które dzieci biedniejszych rodziców znajdują się w gorszej sytuacji pod względem rozwoju, uczenia się i odnoszenia sukcesu.

Dzieci z ubogich rodzin często wykazują znacznie gorsze umiejętności matematyczne oraz polonistyczne już na początku swojej edukacyjnej drogi. Szerokie luki w umiejętnościach utrzymują się w wieku dorosłym. Mogą być wyjaśnieniem niskiego poziomu wykształcenia oraz zarobków w całym okresie życia. Jaki jest wpływ ubóstwa dzieci na odniesienie sukcesu?  

Inwestycja

Jednym z głównych czynników nierównych szans edukacyjnych jest różnica w poziomie, w jakim bogaci i biedni rodzice inwestują w swoje dzieci. Powyższe różnicę widać już na najwcześniejszym etapie życia. Zamożniejsi rodzice, kupują książeczki czy zabawki edukacyjne dostosowane do wieku poczynając już od pierwszych miesięcy życia. Dla rodziców z ubogich rodzin na tak wczesnym etapie życia jest to zbędny wydatek. Podobnie wygląda sytuacja w późniejszych etapach życia dziecka. Rodzice dzieci z zamożniejszych rodzin, przebijają się w ilości zajęć dodatkowych. Angielski, piłka nożna, zajęcia matematyczne to zjawisko jest niezwykle powszechne i widać je już w przedszkolach. Nic więc dziwnego, że “rozpoczynając” naukę w szkole, dzieci z rodzin ubogich, które w takich zajęciach nie uczestniczyli, nie mają równych szans już na starcie. Nie stać ich również na korepetycje, na które uczęszczają ich rówieśnicy, gdy mają trudności ze zrozumieniem materiału.

Ograniczona ilość czasu

Ubodzy rodzice bardzo często, mają bardziej ograniczoną ilość czasu, aby spędzić czas ze swoimi dziećmi. Częściowo z powodu braku środków finansowych i konieczności radzenia sobie z codziennymi, podstawowymi problemami przetrwania. Brak czasu, często połączony z niezdolnością do udzielenia wsparcia w nauce ze względu na własny niski poziom osiągnięć, przekłada się na edukację ich dzieci. Dzieci z rodzin, w których rodzice nie mają dostatecznej ilości czasu, częściej mają nieodrobione prace domowe.

Brak motywacji

Różnice w edukacji pomiędzy dziećmi, w które inwestowano czas i pieniądze, a tymi z ubogich rodzin, mają negatywny wpływ na temat własnej zdolności i poczucia wartości, co przekłada się na ich motywację. Dzieci z ubogich rodzin, bardzo często towarzyszy brak wiary w siebie, oraz świadomości o ich wpływie na dalszy-lepszy los.  

Przerwana edukacja

Niezwykle częstym zjawiskiem, jest również sytuacja, w której dzieci z ubogich rodzin wkraczając w dorosłe życie są zmuszeni zakończyć edukację. Istnieją dwa powody, dla których nie kontynuują nauki, pomimo chęci rozwoju. Pierwszym powodem, jest sytuacja finansowa, rozpoczęcie pracy zarobkowej i pomoc rodzicom w walce z beznadzieją czy brak środków finsowych na kontynuowanie nauki. Kolejnym powodem jest fakt, iż kiedy rodzice nie mają czasu z powodu nadgodzinowej pracy, ich dzieci często zmuszone są dbać o pozostałe rodzeństwo czy innych członków rodziny.

W 2017 roku 1 milion 648 tys. polskich dzieci było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to dzieci, których nie stać na zaspokojenie podstawowych dóbr oraz odpowiedniej edukacji. Misją Fundacji DOM Dbamy o Młodych jest wyrównywanie szans tych dzieci w tym zapewnienie odpowiedniej edukacji.

Ty również możesz zostać Przyjacielem Młodych!

Facebook