Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Gdzie szukać wsparcia podczas opuszczania domu dziecka

Gdzie szukać wsparcia podczas opuszczania domu dziecka

Gdzie szukać wsparcia podczas opuszczania domu dziecka?

Każdego roku około sześć tysięcy wychowanków domów dziecka oraz innej pieczy zastępczej osiąga pełnoletność. Większość z tych dzieci w dniu, gdy kończą 18 lat, muszą stać się prawdziwymi dorosłymi. Nagle zostają sami odpowiedzialni za znalezienie mieszkania, pracy, zarządzania pieniędzmi czy kontynuację nauki, podczas gdy większość ich rówieśników nadal otrzymuje pomoc od MAMY i TATY.

Porównując dzieci, które dorastają w “normalnych” rodzinach, oraz te z domów dziecka, należy wziąć pod uwagę, iż te drugie nie miały wzorców funkcjonowania w tym trudnym świecie. Nie widziały jak ich rodzice, wychodzą do pracy, jak planują wspólny budżet, harmonogram dnia, czy załatwiają sprawy urzędowe. Co więcej, za każdym z nich kryje się trauma, trudna historia i wiele bólu. To wszystko sprawia, że są znacznie bardziej narażone na bezrobocie, bezdomność czy wejście w konflikt z prawem.

Czy muszą pozostać same podczas opuszczania domu dziecka?

W tym artykule przedstawiamy kilka możliwości takich jak, gdzie szukać wsparcia i na jaką pomoc mogą liczyć.

Pomoc społeczna

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która chce się usamodzielnić, na rok przed ukończeniem pełnoletności, powinna wskazać opiekuna do usamodzielnienia, natomiast na miesiąc przed pod jego “okiem” – spisać Indywidualny Program Usamodzielnienia. Jest to niezwykle istotne, gdyż tylko wtedy, będzie mogła liczyć na pomoc państwa, podczas opuszczania domu dziecka.

Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Finanse

Wychowankowi opuszczającemu domy dziecka czy rodzinę zastępczą, przysługują świadczenia:

 • Jednorazowe – 1500 zł na zagospodarowanie się, oraz na usamodzielnienie 1650 – 6600 (w zależności od okresu przebywania w pieczy zastępczej)
 • Miesięczne – 500 zł – na kontynuowanie nauki.

Kwota 500 zł przysługuje usamodzielniającym się wychowankom, które kontynuują naukę, jednakże nie dłużej niż do 25 r.ż. Nie należy się jednak tym, którzy decydują się na pracę dodatkową i przekraczają dochód 960 zł brutto.

Praca

W procesie usamodzielnienia pomocna również może być rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie mogą otrzymać wsparcie w poszukiwaniu pracy. Należy jednak pamiętać, o trudnościach stających przed nimi na rynku pracy. Polegają one przede wszystkim na braku doświadczenia zawodowego oraz niskich kwalifikacjach.

Mieszkanie

Ustawa o pieczy zastępczej przewiduje również pomoc w pozyskiwaniu warunków mieszkaniowych. Polega ona w szczególności na:

 • Przydzieleniu mieszkania socjalnego bądź komunalnego
 • Możliwości pozostania w domu dziecka czy rodzinie zastępczej dłużej, w przypadku kontynuacji nauki.

 

Od czasu wejścia w życie wspomnianej ustawy, coraz częściej młodzi ludzie decydują się pozostać w placówce. Jest to wynikiem, źle funkcjonującej pierwszej możliwości, czyli przydzieleniu mieszkania z zasobów gminy. Z uwagi na deficyt mieszkań, okres oczekiwania na lokal, może wynosić od kilku miesięcy do kilkunastu lat.

Organizacje pozarządowe

Podczas opuszczania domu dziecka, oprócz pomocy socjalnej, niezwykle istotne i pomocne dla młodych ludzi, mogą być organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja DOM Dbamy o Młodych. Działania organizacji pozarządowych, mogą być o wiele bardziej skuteczne, gdyż nie są “blokowane” przez luki w obowiązują ustawach. Mogą one zatem zapewnić osobom usamodzielniającym się, wszechstronną pomoc podchodząc do zapotrzebowania każdej osoby indywidualnie. Dzięki wsparciu Fundacji, takich jak DOM Dbamy O Młodych “dorosłe dzieci”, podczas opuszczania domu dziecka mogą liczyć na wsparcie takie jak:

 • Pomoc w zapewnieniu zakwaterowania
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pomoc w remoncie, wyposażeniu, czy doposażeniu lokalu
 • Wsparcie w działaniach administracyjnych
 • Szkolenia zawodowe, podnoszące kwalifikacje
 • Pomoc finansową
 • Pomoc w znalezieniu pracy

Korzystając ze wsparcia organizacji pozarządowych, podczas opuszczania domu dziecka, młodzi ludzie nie muszą rezygnować z pomocy socjalnej. Dzięki temu mają realne szanse, aby kontynuować naukę, godnie żyć i wyjść z patologii.

Fundacja DOM – My po prostu Dbamy O Młodych!  

Facebook