Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Pomoc psychologa

O Pani Darii

Daria Załęcka 

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktywnie zaangażowana w pomaganie innym. Przez 3 lata zajmowała się pomocą dzieciom z wielodzietnych rodzin dysfunkcyjnych. 

Od 2017r pracuje na stanowisku managerskim w Spółdzielni Socjalnej, gdzie na co dzień ma styczność z osobami wykluczonymi społecznie. 

Facebook