Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Pozytywny wpływ sportu na rozwój

Pozytywny wpływ sportu na rozwój

Pozytywny wpływ sportu na rozwój

Sport jest podstawą do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzież, a pozytywne zmiany można zaobserwować w prawie każdej sferze życia. Badania wykazują, iż aktywność fizyczna przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, ale i dobrego samopoczucia psychicznego i interakcji społecznych.  Jaki jest wpływ sportu na rozwój?

  Zdrowie fizycznewpływ sportu, zdrowie, badanie

Istnieje szereg badań, z których  jednoznacznie wynika, iż aktywność fizyczna wpływa na zdrowie dzieci, oraz zapobiega ich zachorowaniom na niektóre choroby w wieku dorosłym. Korzyści, jakie przynosi uprawianie sportu przez dzieci, dla ich zdrowia fizycznego obejmują:

 • zmniejszone ryzyko otyłości
 • zwiększona sprawność sercowo-naczyniowa
 • zdrowy wzrost kości, mięśni, więzadeł i ścięgien
 • lepsza koordynacja i równowaga
 • większa zdolność do fizycznego relaksu, a tym samym uniknięcia powikłań związanych z przewlekłym napięciem mięśni (takich jak bóle głowy i pleców)
 • lepszy sen
 • zapobieganie przewlekłym chorobom takim jak: choroby sercowo-naczyniowym, cukrzyca, nowotwory, nadciśnienie, depresja i osteoporoza.
Zdrowie psychiczne

Wiemy już, jaki jest wpływ sportu na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, jednak korzyści wpływające na zdrowie emocjonalne są równie imponujące. Podczas aktywności fizycznej ciało uwalnia serotoninę, która bezpośrednio sprawia, iż czujemy się szczęśliwi i bardziej zrelaksowani. Uprawianie sportu poprawia poczucie własnej wartości oraz pomaga złagodzić stres i niepokój u dzieci, poprzez obniżenie hormonu kortyzolu w mózgu.Badania wykazują, iż dzieci aktywne fizycznie, są również wydajniejsze w szkole, szczególnie w zakresie matematyki, czytania i umiejętności zapamiętywania.

Umiejętności społeczne

wpływ sportu, współzawodnictwo, piłka nożna

Sport uczy dzieci cennych umiejętności i daje lekcje życia, które mają bezpośredni wpływ na ich dorosłe życie. Dorastanie może być trudne, pozostawiając wielu młodym poczucie nieadekwatności, jednak aktywność fizyczna pomaga w interakcjach społecznych. Umiejętności, które nabywają i wzmacniają dzieci dzięki uprawianiu sportu, obejmują:

 • Praca w zespole
 • Uczciwa gra
 • Komunikacja
 • Szacunek do innych
 • Umiejętność przestrzegania zasad
 • Niezależność
 • Przywództwo

Sport nie tylko pomaga dzieciom w ich procesie rozwoju, ale zapewnia im umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w późniejszym życiu.

Według raportu “Aktywność fizyczna dzieci w Polsce” opracowanego przez Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego im. profesora Zajonca na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas, w 2014 roku 76,8% dzieci w wieku 11-15 lat nie wypełniało minimum rekomendowanej normy aktywności fizycznej, zalecanej przez światową organizację zdrowia, która wynosi zaledwie 30 minut dziennie. W tym samym raporcie przeczytać można, iż jednym z kluczowych powodów tak niskiego wskaźnika aktywności fizycznej są zasoby finansowe rodziny. Jest to związane między innymi z kosztami zajęć sportowych oraz stylem życia rodziców. Fundacja DOM Dbamy o Młodych, znając pozytywny wpływ sportu na rozwój dzieci, w swoim wieloletnim programie DOMINO wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez organizację zajęć sportowych. Naszym celem jest kształtowanie ich charakteru, stworzenie lepszej społeczności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Dajemy Młodym Szansę na Lepsze Jutro!

Facebook