Fundacja DOM Dbamy o Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 307 16 36

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Wykorzystywanie seksualnie dzieci 

Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży jest jedną z najokrutniejszych form przemocy nad bezbronnymi ofiarami, w celu pobudzenia, bądź zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Dziecko jest wykorzystywane seksualnie, gdy zostaje zmuszone bądź zachęcane do wzięcia udziału w czynnościach seksualnych. Nie zawsze musi to oznaczać kontakt fizyczny, a w wielu przypadkach dzieci nie mają pojęcia, że to, co się dzieje, jest złe, bądź wstydzą się i boją o tym komukolwiek powiedzieć. Niektóre rodzaje przemocy seksualnej obejmują: seksualne dotykanie jakiejkolwiek części ciała, gwałt lub penetracja, zmuszanie bądź zachęcanie małoletniego do jakiejkolwiek aktywności seksualnej, zmuszanie, aby dziecko się rozbierało – dotykało, masturbowało, zachęcanie do oglądania aktów seksualnych, uwodzenie seksualne, pokazywanie pornografii dziecku. 

Przytłaczająca większość dzieci jest wykorzystywana przez kogoś, kogo znają: członka rodziny, bliskiego przyjaciela rodziny, członka duchowieństwa lub lidera młodzieży. Wykorzystywanie seksualne dzieci to bolesny, traumatyczny rodzinny sekret, który ma destrukcyjny wpływ na całą rodzinę.

Dane statystyczne nigdy nie opiszą realnej skali tego zjawiska. Dzieci rzadko ujawniają to, czego doświadczyły, a nawet jeżeli to zrobią, nie zawsze dochodzi do informowania o tym odpowiednich służb. Jedynie w roku 2017 z art. 200 k.k. (seksualne wykorzystanie małoletniego) – Liczba wszczętych postępowań wynosiła 2391, natomiast zakończono z ich stwierdzeniem 1324. Z art. 200a (uwodzenie małoletniego poniżej 15 r.ż. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub sieci komunikacyjnej) w 2017 roku wszczęto 676 postępowań. Co niepokojące, liczba ta wzrasta z każdym rokiem. Jakkolwiek przemoc seksualna wobec dziecka z jakiejkolwiek strony jest okrutna, najokrutniejszą jej formą wydaje się ta, która dzieje się w ich własnym domu – od osób, które mają je wychowywać i chronić od zła. Według statystyk policji w 2017 wszczęto 18 postępowań kazirodczych, w 2016 – 33, natomiast w 2008 – 60. Przerażający jest jednak fakt tego, o czym przy każdym głośnym postępowaniu, informują nas media – jest to wieloletnie postępowanie, zatajane przez wszystkich.  

Skutki wykorzystywania seksualnego dzieci

Wiele psychologicznych skutków wykorzystywania seksualnego dzieci obserwuje się u dzieci w każdym wieku, ponieważ żadne dziecko nie jest psychologicznie przygotowane na poradzenie sobie z taką sytuacją. Większość osób wykorzystujących seksualnie jest znana ofierze, dlatego dziecko często jest uwięzione między lojalnością wobec sprawcy a poczuciem, że to, co się dzieje, jest złe. Mówienie komuś o molestowaniu staje się przerażające, ponieważ dziecko może się obawiać, że:

 • Będzie osądzane lub zawstydzane
 • Będzie niekochane
 • Ktoś zrobi mu krzywdę (głównie z powodu gróźb sprawcy)
 • Spowoduje rozpad rodziny

Skutki niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych obejmują zwykle niską samoocenę, poczucie bezwartościowości, brak zaufania do dorosłych oraz nieprawidłowe lub zniekształcone postrzeganie seksu. Mogą być tak silne, że dziecko może nawet próbować popełnić samobójstwo. Dzieci, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego, są również w większym stopniu narażone na wykorzystywanie w przyszłości i same mogą stać się osobami molestującymi dzieci.

Następstwa wykorzystania seksualnego dzieci mogą być następujące:

 • Niezwykłe zainteresowanie lub unikanie wszelkich rzeczy o charakterze seksualnym
 • Problemy ze snem lub koszmary senne
 • Depresja lub wycofanie się z rodziny lub przyjaciół
 • Przeświadczenia, że ​​ich ciała są brudne lub uszkodzone, lub obawiają się, że coś jest z nimi nie tak w okolicy narządów płciowych
 • Wycofanie społeczne
 • Problemy z przestępczością
 • Niezwykła agresywność
 • Ekstremalny strach
 • Używanie substancji
 • Zachowania samobójcze

Drogi rodzicu, możesz zmniejszyć szansę na to, aby Twoje dziecko padło ofiarą przemocy seksualnej informując je, czym jest „zły” dotyk i tym, że ma prawo powiedzieć „NIE!”. Uczmy je również, że szacunek nie oznacza ślepego posłuszeństwa wobec dorosłych, na przykład: „Zawsze rób wszystko co każe Ci nauczyciel.” 

Fundacja DOM – My po prostu – Dbamy o Młodych 

Facebook